Casalet La Mar Salada

Aquest estiu, gaudeix de la jornada intensiva amb el casalet La Mar salada.
Escollim com a centre d’interès la mar i el fons marí. L’element de l’aigua serà el fil conductor de totes les activitats i com a eixos transversals treballarem:

 • La fauna marina, amb jocs de pistes i activitats que tenen en compte els animals marins i la seva biodiversitat.
 • La importància de la cura i preservació dels oceans. Activitats pensades per conscienciar els infants de manera fàcil i senzilla sobre l’estat dels mars més propers i de com aportar el nostre granet de sorra per minimitzar- ne els efectes.

El mar i els oceans són ecosistemes fonamentals que donen vida a la terra. El canvi climàtic, la pesca industrial, les deixalles i els residus que hi aboquem, està produint canvis en les propietats de l’aigua. Durant aquests dies, animarem els infants a estimar, cuidar i protegir el mar. Petites accions que poden canviar el món!

OBJECTIUS GENERALS

 • Crear un ambient familiar i acollidor en el qual els nens/ es gaudeixin, compartint el temps i les activitats amb els companys/es.
 • Respectar els ritmes individuals i la diversitat.
 • Fomentar la connexió entre l’educació formal i la informal per tal de complementar-se.
 • Acomplir activitats i propostes que fan protagonistes els nens/ es a través del centre d’interès.
 • Involucrar, de forma positiva, els nens/es en les activitats i tot allò que faci referència al casal.
 • Fomentar la inclusió, la solidaritat, la igualtat, la cooperació i la relació dels nens/es, i el respecte per les persones i per l’entorn natural i proper.
 • Donar resposta a una necessitat social.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Transmetre els valors de l’ideari.
 • Educar la competitivitat; aprendre del triomf i del fracàs.
 • Desenvolupar la creativitat i l’esperit crític.
 • Mantenir hàbits de vida comunitària.
 • Potenciar el respecte i la conservació de l’entorn.
 • Educació en el diàleg.
 • Educar en la solidaritat i integració de diferents cultures.
 • Conèixer el medi ambient i la cultura local.
 • Conscienciar de la cura i la preservació del medi ambient.
 • Promoure accions sostenibles que ajudin a preservar els oceans.

CENTRE D’INTERÈS

 • Gaudir de l’aigua com element natural i conscienciar del seu valor.
 • Conèixer mitjançant el joc l’ecosistema del mar i els oceans.
 • Entendre la importància dels mars i oceans per al nostre planeta.
 • Conèixer les fonts de contaminació marina en general.
 • Reutilitzar i reciclar materials que trobem als mars i oceans.
 • Estimular actituds crítiques i actives en defensa del medi mbient.

ALS MONITORS/ES

 • Vetllar per oferir un espai segur i de confiança per als infants.
 • Acompanyar-los en el procés d’aprenentatge, des d’una mirada respectuosa.
 • Motivar-los en tots els aspectes.
 • Acompanyar-los en el treball dels hàbits, d’ordre, salut i higiene personal.
 • Conscienciar del respecte per l’entorn més proper.
 • Potenciar la creativitat.
 • Crear una comunitat amb un projecte comú i un equip cohesionat.
 • Atendre les necessitats dels infants amb actitud positiva i receptiva per ajudar-los en la gestió de les emocions.
 • Mostrar una actitud inclusiva per acompanyar en la diversitat.

COM HO FAREM?

La nostra metodologia parteix de la necessitat de donar importància a l’espai de lleure. Per fer-ho tenim en compte:

 • L’espai que habitem: Els dies del casalet, utilitzarem l’espai de pati, la zona de les pistes, els lavabos i les aules en cas de quesigui necessari.
 • Respectar els ritmes individuals dels infants.
 • El rol que té el monitor/a que acompanya als infants i com es posiciona davant del joc quotidià de l’Infant. Per això, el monitor/a ha de ser:
 • Present: Ha d’estar present en qualsevol moment.
 • Observador: Cal ser flexible i tolerant respecte l’acció de l’Infant. Això no s’ha de confondre amb la manca de límits.
 • Facilitador/a: Convidar l’Infant a participar en els espais preparats, cal tenir una actitud facilitadora i mediadora.
 • Estar disponible, obert al diàleg com a eina de resolució de conflictes i gestió de les emocions.
 • Respectar els moments d’introspecció dels infants, el vjoc menys actiu d’aquells infants que no participen, que juguen sols i només observen com a eina del seu propi aprenentatge.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Les activitats que proposem, a tall d’exemple, són les següents:

 • Joc de pistes, per gaudir de l’aventura amb proves d’habilitat. Jocs de llarga durada, on es treballen els objectius relacionats amb l’aprenentatge, l’adquisició d’habilitats, el desenvolupament d’actitud o transmissió de valors.
 • Els contes, les titelles o el curt per iniciar la setmana, permeten que els infants s’identifiquin amb els seus personatges, les històries que s’expliquen i ens ajuden a introduir la temàtica i el centre d’interès.
 • Racó Creatiu, espais amb materials preparats, organitzats i pensats per despertar la curiositat de l’Infant i les ganes de participar-hi. Un espai per deixar que els infants explorin la seva creativitat. Aprofitem també per reciclar i reutilitzar els materials que tenim a l’abast.
 • L’aigua i els experiments, cada setmana gaudirem de l’experiència de transformar l’aigua, de sòlid a líquid, de transparent a color, la transformació d’altres elements al prendre-hi contacte… I moltes més coses
 • Dinàmiques de grup que tenen en compte la temàtica i el
  centre d’interès i ajuden a desenvolupar el joc i la coneixença

  del grup.
 • Jocs de curta durada on es treballen aspectes psicomotrius i
  relacionals entre els infants.
 • Festa La Mar Salada: Acomiadar el casalet amb alegria, gaudint d’activitats festives amb música i jocs d’aigua.

Les activitats estaran adaptades a cada etapa evolutiva. En funció del nombre d’usuaris, es valorarà la possibilitat de fer dos o tres grups considerant les edats. Les programacions setmanals tenen en compte:

 • Que l’assistència dels infants pot ser esporàdica i per tant els dies estan estructurats individualment.
 • Establir una rutina setmanal que doni seguretat als infants i a les famílies.
 • El dia que fem activitats d’aigua, si les condicions meteorològiques no ho permeten, quedaran aplaçades i tindrem activitats alternatives per fer a l’interior.
 • El material que utilitzarem per fer tallers i activitats, serà material de rebuig i reutilitzat.

INSCRIPCIÓ CASALET

TIQUETS CASALET (Compra per dies)