Què fem?


ROCADINO és un servei ofert per F.ROCA, S.L. per assistir d’una manera integral a les escoles, gestionant el servei de cuina, el de monitoratge i els serveis de suport. Gestionem el menjador com un espai on els infants s’alimenten física i emocionalment preparant-los així per a la resta de dia.

MENJADORS SANS I ALEGRES


Qui som?


LA NOSTRA CULTURA EMPRESARIAL


El mèrit de la nostra cultura empresarial i del nostre fet diferencial radica en el diàleg que ens empodera per seguir innovant i assumint nous reptes de forma contínua.
L’intercanvi de coneixements i experiència amb els principals actors amb els que treballem en el nostre dia a dia és constant i constructiu, enriqueix el mètode de treball, estimula la creativitat i, en última instància, es tradueix en un servei de qualitat.
Aquest diàleg permanent, que modela i sustenta el nostre projecte, l’establim amb les escoles, les famílies, l’alumnat, l’administració, les entitats i, per suposat, amb els productors dels aliments que cuinem i oferim als infants. A través del contacte i la comunicació constant amb tots ells afloren noves idees i propostes que, de manera col·lectiva i amb la màxima implicació de tots, posem a disposició dels nostres clients.
Entenem que aquesta és la millor manera de tenir la confiança necessària per abordar les dificultats i posar-hi les solucions que calen, per poder emprendre plegats nous camins en la recerca i millora del servei i per transmetre a les criatures uns hàbits alimentaris saludables i responsables.

EL NOSTRE SECRET


Som dinamitzadors de l'activitat escolar del migdia. Això significa que hem repensat els conceptes de menjador escolar tradicional i hem posat en pràctica una fòrmula que els capgira. Així, apostem per ser les persones que tenen cura dels infants a l'hora de dinar mentre mengen i gaudeixen del seu temps lliure, i no simplement els proveïdors i vigilants del menjador.

Per això donem tanta importància a la qualitat dels menús i dels plats que posem a la taula com a les activitats que els infants desenvoluparan en el temps posterior.

LLEURE LLIURE