ABSÈNCIES

ESCOLA GERMANS CORBELLA

ESCOLA LA FALGUERA

ESCOLA RAMÓN MACIP – DOLOR GRANÉS

ESCOLA CAN MANENT

ESCOLA FONTMARTINA