RSC

F.ROCA és una empresa de restauració col·lectiva, amb una experiència de més de 50 anys en el sector, amb implantació significativa en centres educatius, especialitzada en la gestió de les cuines i dels equips de monitoratge de l’Espai Migdia de les escoles.

El nostre compromís amb l’RSC

“millorar la salut de les persones”

Vigència del pla d’RSC
2019 – 2021

ÀMBITS

BON GOVERN

Qualitat, proximitat, col·laboració, lleialtat, transparència

Acció representativa:
Elaborar un Codi Ètic per a les empreses proveïdores.

– 9 accions –

LABORAL

Igualtat, formació, escolta activa, hàbits saludables

Acció representativa:
Impulsar accions per fomentar hàbits saludables entre les persones trebaladores.

– 7 accions –

BON GOVERN

Qualitat, proximitat, col·laboració, lleialtat, transparència

Acció representativa:
Elaborar un Codi Ètic per a les empreses proveïdores.

– 9 accions –

LABORAL

Igualtat, formació, escolta activa, hàbits saludables

Acció representativa:
Impulsar accions per fomentar hàbits saludables entre les persones trebaladores.

– 7 accions –

ECONÒMIC

Comunicació fluida, servei transparent, integració dels proveïdors

Acció representativa:
Elaborar un quadre de control integral de les empreses proveïdores, que integri les qüestions de qualitat, ambientals, ètiques i socials considerades en el procés d’homologació.

– 4 accions –

SOCIAL

Compromís, solidaritat, foment de l’ESS

Acció representativa:
Crear un banc de temps.

– 3 accions –

ECONÒMIC

Comunicació fluida, servei transparent, integració dels proveïdors

Acció representativa:
Elaborar un quadre de control integral de les empreses proveïdores, que integri les qüestions de qualitat, ambientals, ètiques i socials considerades en el procés d’homologació.

– 4 accions –

SOCIAL

Compromís, solidaritat, foment de l’ESS

Acció representativa:
Crear un banc de temps.

– 3 accions –

AMBIENTAL

Alimentació saludable i sostenible

Acció representativa:
impulsar accions de sensibilització entre les persones treballadores per al foment de l’ús eficient de recursos (energia, gas natural, aigua, etc).

– 4 accions –

AMBIENTAL

Alimentació saludable i sostenible

Acció representativa:
impulsar accions de sensibilització entre les persones treballadores per al foment de l’ús eficient de recursos (energia, gas natural, aigua, etc).

– 4 accions –