POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

La Política de Responsabilitat Social de F.ROCA neix dels nostres valors corporatius i orienta les accions de l’empresa en la direcció que defineix la missió i visió de la nostra companyia, a través dels següents compromisos i criteris de gestió:

 • Garantir un comportament ètic de la nostra organització i dels nostres professionals, integrant les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès en la gestió de la nostra organització.
 • Assegurar el compliment de tots els requisits legals i normatius d’aplicació en qualsevol de les activitats que porta a terme la companyia, així com d’altres compromisos de caràcter voluntari que hagi adquirit l’organització.
 • Amb una visió àmplia i oberta, establir objectius concrets i quantificables que seran avaluats i actualitzats amb una periodicitat anual, amb la finalitat d’avançar en la millora contínua i la bona gestió.
 • Integrar el desenvolupament sostenible en els nostres serveis, treballant en la minimització dels impactes ambientals derivats de l’activitat de l’organització i promovent una cultura conscient de l’alimentació per a contribuir a millorar la salut de les persones.
 • Orientar l’esforç de l’organització i dels nostres professionals vers la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, oferint un servei de qualitat, eficient i cercant l’excel·lència en totes les nostres activitats. Escoltem els clients ja siguin infants o adults en les seves necessitats.
 • Implicar-nos en el creixement personal i professional dels equips establint canals de comunicació interna per conèixer les seves necessitats i posant al seu abast informació del seu interès. Les persones que formem part de F. ROCA som el capital humà de la nostra empresa .
 • Mantenir una relació eficaç, eficient i transparent amb les empreses proveïdores, basada en la confiança mútua i integrant els proveïdors a l’organització.
 • Establir canals de comunicació oberts amb els professionals, clients, empreses proveïdores, comunitat local i altres grups d’interès relacionats amb l’organització, amb la finalitat de conèixer les seves necessitats i expectatives i poder identificar oportunitats de millora per a la seva integració en la nostra gestió i els nostres serveis.

F.ROCA té un fort compromís  amb la comunitat local, impulsant i col·laborant amb diverses accions socials, moltes d’elles de la mà dels nostres clients.

F.ROCA, S.L.

Barcelona, 25 de juliol de 2019

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

La Política de Responsabilitat Social de F.ROCA neix dels nostres valors corporatius i orienta les accions de l’empresa en la direcció que defineix la missió i visió de la nostra companyia, a través dels següents compromisos i criteris de gestió:

 • Garantir un comportament ètic de la nostra organització i dels nostres professionals, integrant les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès en la gestió de la nostra organització.
 • Assegurar el compliment de tots els requisits legals i normatius d’aplicació en qualsevol de les activitats que porta a terme la companyia, així com d’altres compromisos de caràcter voluntari que hagi adquirit l’organització.
 • Amb una visió àmplia i oberta, establir objectius concrets i quantificables que seran avaluats i actualitzats amb una periodicitat anual, amb la finalitat d’avançar en la millora contínua i la bona gestió.
 • Integrar el desenvolupament sostenible en els nostres serveis, treballant en la minimització dels impactes ambientals derivats de l’activitat de l’organització i promovent una cultura conscient de l’alimentació per a contribuir a millorar la salut de les persones.
 • Orientar l’esforç de l’organització i dels nostres professionals vers la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, oferint un servei de qualitat, eficient i cercant l’excel·lència en totes les nostres activitats. Escoltem els clients ja siguin infants o adults en les seves necessitats.
 • Implicar-nos en el creixement personal i professional dels equips establint canals de comunicació interna per conèixer les seves necessitats i posant al seu abast informació del seu interès. Les persones que formem part de F. ROCA som el capital humà de la nostra empresa .
 • Mantenir una relació eficaç, eficient i transparent amb les empreses proveïdores, basada en la confiança mútua i integrant els proveïdors a l’organització.
 • Establir canals de comunicació oberts amb els professionals, clients, empreses proveïdores, comunitat local i altres grups d’interès relacionats amb l’organització, amb la finalitat de conèixer les seves necessitats i expectatives i poder identificar oportunitats de millora per a la seva integració en la nostra gestió i els nostres serveis.

F.ROCA té un fort compromís  amb la comunitat local, impulsant i col·laborant amb diverses accions socials, moltes d’elles de la mà dels nostres clients.

F.ROCA, S.L.

Barcelona, 25 de juliol de 2019