INSCRIPCIÓ CASALET

TIQUETS CASALET (Compra per dies)

Per què Som tribu?

Després de La Mar Salada i el Pla C, arriba “Som Tribu” un casalet per gaudir de les relacions socials i la companyia de les persones que ens envolten. Connectem amb la necessitat que tenim com a éssers humans de pertànyer i formar part d’una comunitat, col·lectiu, grup… Des de ben petits ens agrupem per afinitats i ens anem enriquint de la interacció amb els altres. És important sentir el suport de la tribu i entendre la seva forma de vida. Per fer-ho hem escollit tres Tribus d’arreu del món, llunyanes, diverses i culturalment ancestrals. Cultures connectades a la natura i a l’espiritualitat, posseïdores d’ un gran amor i respecte pel territori en què viuen i aquest missatge, tan senzill i alhora tan important, és el que volem fer arribar en els infants i/o joves.

Com ho farem?

Hem escollit tres tribus del món amb cultures i maneres de fer diferents; la tribu KORAFÉ de Papua Nueva Guinea, els Nenets de Sibèria,  i els MAORÍ de Nova Zelanda. Cada setmana coneixerem una tribu i les seves formes de vida.

Ens centrarem en:

 • Fer vincle amb els companys/es i les persones que ens envolten.
 • Fomentar la pertinença al grup.
 • Conèixer altres formes de vida i altres cultures.
 • Conscienciar del respecte i l’amor a la natura mitjançant l’estil de vida de les tribus.
 • Gaudir en companyia dels altres de les activitats programades.

OBJECTIUS GENERALS

 • Crear un ambient familiar i acollidor en el qual els nens/es gaudeixin, compartint els temps i les activitats amb els companys/es.
 • Respectar els ritmes individuals i la diversitat.
 • Fomentar la connexió entre l’educació formal i la no formal per tal de complementar-se.
 • Acomplir activitats i propostes que fan protagonistes a nens/es a través del centre d’interès.
 • Involucrar, de forma positiva, als nens/es en les activitats i tot allò que faci referència al casal.
 • Fomentar la inclusió, la solidaritat, la igualtat, la cooperació i la relació dels nens/es, i el respecte per les persones i per l’entorn natural i proper.
 • Donar resposta a una necessitat social.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Transmetre els valors de l’ideari.
 • Educar la competitivitat; aprendre del triomf i del fracàs.
 • Desenvolupar la creativitat i l’esperit crític.
 • Mantenir hàbits de vida comunitària.
 • Potenciar el respecte i la conservació de l’entorn.
 • Educació en el diàleg.
 • Educar en la solidaritat i integració de diferents cultures.
 • Conèixer el medi ambient i la cultura local.
 • Conscienciar de la cura i la preservació del medi ambient.
 • Promoure accions sostenibles que ens ajudin a contribuir a la cura del medi ambient.

REFERENT AL CENTRE D’INTERÈS

 • Promoure el respecte pel medi ambient a partir del coneixement d’aquest.
 • Generar en els infants una visió crítica de les nostres accions més quotidianes i que d’una manera o altra poden afectar al nostre medi ambient.
 • Inculcar la importància del treball en equip i de les petites accions per aconseguir uns objectius comuns.
 • Donar a conèixer les problemàtiques mediambientals que es troben presents al nostre entorn més proper i alhora, també,  a l’altra banda del món.

REFERENT ALS MONITORS

 • Vetllar per oferir un espai segur i de confiança per als infants.
 • Acompanyar-los en el procés d’aprenentatge des d’una mirada respectuosa.
 • Motivar-los en tots els aspectes.
 • Acompanyar-los en el treball dels hàbits i rutines, d’ordre, salut i higiene personal.
 • Conscienciar del respecte per l’entorn més proper.
 • Potenciar la creativitat.
 • Crear una comunitat amb un projecte comú i un equip cohesionat.
 • Atendre les seves necessitats dels infants amb actitud positiva i receptiva per ajudar-los en la gestió de les emocions.
 • Mostrar una actitud inclusiva per acompanyar en la diversitat.

COM HO FAREM?

La nostra metodologia parteix de la necessitat de donar importància a l’espai de lleure. Per fer-ho tenim en compte:

 • L’espai que habitem: Els dies del casalet, utilitzarem l’espai de pati, la zona de les pistes, els lavabos i les aules en cas de que sigui necessari.
 • Respectar els ritmes individuals dels infants.
 • El rol que té el monitor/a que acompanya els infants i com es posiciona davant del joc quotidià de l’Infant. Per això, el monitor/a ha de ser:
  • Present: Ha d’estar present en qualsevol moment.
  • Observador: Cal ser flexible i tolerant respecte l’acció de l’Infant. Això no s’ha de confondre amb la manca de límits.
  • Facilitador/a: Convidar a l’Infant a participar en els espais preparats, cal tenir una actitud facilitadora i mediadora.
  • Estar disponible, obert al diàleg com a eina de resolució de conflictes i gestió de les emocions.
  • Respectar els moments d’introspecció dels infants, el joc menys actiu d’aquells infants que no participen, que juguen sols i només observen com a eina del seu propi aprenentatge.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Les activitats que proposem, a tall d’exemple, són les següents:

 • Joc de pistes i desbloqueig del missatge, per poder encetar la setmana i saber què descobrirem haurem de desbloquejar el missatge mitjançant un joc de pistes.
 • Els contes, les titelles o el curt per iniciar la setmana, permeten que els infants s’identifiquin amb els seus personatges, les històries que s’expliquen i ens ajuden a introduir la temàtica i el centre d’interès.
 • Racó Creatiu, espais amb materials preparats, organitzats i pensats per despertar la curiositat de l’Infant i les ganes de participar-hi. Un espai per deixar que els infants explorin la seva creativitat. Aprofitem també per reciclar i reutilitzar els materials que tenim a l’abast.
 • L’aigua element indispensable pels dies de més calor…
 • Dinàmiques de grup que tenen en compte la temàtica i el centre d’interès i ajuden a desenvolupar el joc i la coneixença del grup.
 • Jocs de curta durada on es treballen aspectes psicomotrius i relacionals entre els infants.
 • Música i danses.

COM FAREM LES ACTIVITATS?

Les activitats les adaptarem per a cada etapa evolutiva. Depenent del nombre d’usuaris, es valorarà la possibilitat de fer dos o tres grups depenent de les edats. Les programacions setmanals tenen en compte:

 • Que l’assistència dels infants pot ser esporàdica i per tant els dies estan estructurats individualment.
 • Establir una rutina setmanal que doni seguretat en els infants i les famílies.
 • El dia que fem activitats d’aigua, si les condicions meteorològiques no ho permeten, quedaran aplaçades i tindrem activitats alternatives per fer a l’interior. Si cal portar alguna tovallola o muda de recanvi es farà arribar la comunicació pertinent a les famílies.
 • Els materials que utilitzarem per fer tallers i activitats, serà material de rebuig i reutilitzat.

No hem afegit activitats d’aigua tenint en compte les previsions de sequera, tanmateix si hi hagués possibilitat de fer-ne faríem un canvi en les programacions.

INSCRIPCIÓ CASALET

TIQUETS CASALET (Compra per dies)