L’obertura segura del menjador ha estat un repte que hem assumit amb il·lusió i responsabilitat, treballant colze a colze amb l’escola, analitzant diferents alternatives, que han donat lloc al Pla operatiu de gestió del risc per SARS-CoV-2, document viu que s’anirà adaptant a les diferents realitats que ens trobem al llarg d’aquest curs. El Pla conté mesures higièniques de prevenció de difusió de la contaminació, mesures tècniques i organitzatives.

  • Totes les persones que treballen a cuina i menjador han rebut una formació específica per tal de garantir el coneixement de com actua i com prevenir l’acció del SARS-CoV-2, porten mascareta, els uniformes i EPIS corresponents.
  • Hem reforçat les BMP ( Bones pràctiques de manipulació)
  • Hem adequat els processos de neteja i desinfecció a la normativa establerta amb la inclusió de productes desinfectants inclosos a la llista de viricides del RD 436/2020.

Alguns alumnes mengen a les aules per tal d’espaiar els menjadors. L’entrada als mateixos es fa de manera progressiva. Les taules estan organitzades de manera que es faciliti la distància entre els grups estables de convivència. Facilitem el rentat de mans abans i després de l’àpat. La taula està parada per evitar que els alumnes toquin els elements comuns o bé una persona els hi facilita a la línia de servei. Els espais es desinfecten i ventilen.

Durant l’esbarjo el joc tradicional sense contacte serà el protagonista d’enguany.