Consulta els teus dubtes i amplia informació amb la Sara, Col. Núm CAT001622, al correu: saradominguez@froca.cat o bé al telèfon 936741122.

Cada vegada més, les famílies s’interessen pels canvis que es produeixen en els menús escolars i ens consulten el perquè d’algunes combinacions que resulten, a priori,  una mica sorprenents. Perquè un llegum de segon? I la pasta i l’arròs integral, calen? Perquè oferiu iogurt sense sucre? Són preguntes freqüents en els últims temps.

El menú de l’escola és un reflex de l’evolució que ha s’ha produït en l’àmbit alimentari i de salut i una gran oportunitat per a promoure hàbits saludables i sostenibles.     

Quan el Francesc Roca va començar a dissenyar els menús escolars a l’octubre de 1966 es va centrar en el que pensava que més agradava als nens. Hem continuïtat amb aquesta tradició incorporant tot el coneixement que la ciència ha aportat en l’àmbit alimentari, de salut i de sostenibilitat,  al llarg de les últimes dècades. Com a dada important destacaríem que el sector de la restauració col·lectiva compta amb més de 100.000 nutricionistes i dietistes a tot l’estat.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), a través del CIIC (Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer), va avaluar la carcinogenicitat del consum de carn vermella i de carn processada, relacionant el seu elevat consum amb els risc de càncer.

En aquest marc, no es pot oblidar que l’Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) va proclamar el 2016 l’any internacional del llegums, per conscienciar la població sobre la importància del seu consum, tant per a la salut humana com per a la sostenibilitat alimentària i de l’entorn.

Per tot això, i com a estratègia per reduir el consum de carn i potenciar el de llegums, des del PReME (Programa de revisió de menús escolars de la Generalitat de Catalunya), s’han  realitzat els següents canvis en relació a les freqüències de consum en el menjador escolar.

  1. Canviar la freqüència de racions recomanades de carn, i reagrupar la tipologia seguint el criteri de l’OMS. És a dir, diferenciar les carns entre carn blanca, per un costat, i carn vermella o processada, per l’altre. La carn vermella queda reduïda a zero o un cop per setmana.
  2. Incloure l’opció de proteic vegetal (llegum i derivats) a l’apartat dels segons plats. D’aquesta manera queda palesa la idoneïtat de consumir llegums i derivats com a substitut de la carn i dels seus derivats.

Seguint en aquesta línia, la guia Petits canvis per a menjar millor, publicada a finals de 2018,per l’ Agència de Salut Pública de Catalunya, i adreçada a la població en general,  aconsella reduir sal, sucres i carn vermella en favor de fruita, verdura i llegums i introduir farinacis integrals.